А Б А Н О С Д И З А Й Н

ЗА АВТОРА

Симеон Абанос е роден в град Габрово. През 1966 г. е приет за студент в Национална художествена академия „Николай Павлович” – София. Печели конкурс и от 1968-1972 г. следва дизайн в Университета "Гибихинщайн" в град Хале, Германия. В продължение на цялото си следване получава единствената стипендия от немска страна за "Високи постижения в областта на дизайна".

От 1975 г. до 1998 г. е директор на Художествена галерия „Христо Цокев” – град Габрово. Художествен оформител е на редица изложби като: "Тревненска иконописна школа", с която Министерството на културата през 1981 г. в археологическия музей в София открива 1300 години Българска държава, авангардно-концептуалната арт проява "Изток-Запад променящи се култури" съвместно с фондация Кунстманифест – Холандия, чуждестранни изложби от Япония, Китай, Венецуела, Германия, Швейцария, Холандия, Русия, Полша, Чехия и др. Автор и вносител е на проекта за Център за модерно изкуство „Кристо”, на името на световно извесния, роден в град Габрово авангарден творец. Кристо Явашев и Жан Клод му изпращат 50 авторски подписани постери проекти с подробни анотации за всеки от тях.

Симеон Абанос участва в редица Окръжни и Общи художествени изложби, негови творби са притежание на галерии и частни лица в страната и чужбина, в Германия, Австрия, Швейцария, Холандия и Русия.

Работи и в сферата на интериорния и екстериорния дизайн.

Симеон Абанос

КОНТАКТИ


УСЛУГИ

Екстериорен
Дизайн

Дизайн, проектиране, художествено оформление и цялостно изпълнение на екстериорни решения.

  • озеленяване на паркови и дворни места
  • водопадни, каскадни и езерни форми
  • алпинеуми
  • художествено осветление

Интериорен
Дизайн

Дизайн, проектиране и уникално художествено изпълнение на интериори на домове, хотели, заведения, магазини и офиси.

Екстериорен
Дизайн

Идейният проект е за сметка на автора!
Той е база за разговор, изясняване на съдържанието и параметрите на изпълнение, при евентуално приемане на поръчителя.

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ

КОНТАКТИ

Име

Телефон / Имейл

Съобщение